מכירות

נהמיה
נגן וידאו

זה לא משנה אם מדובר בארגון גדול או קטן, מערך המכירה הוא מרכיב מרכזי בהצלחתו של הארגון. ככזה הוא המערך שפעמים רבות משקיע בו הארגון משאבים רבים. שעות רבות של הדרכות, ישיבות, כלי מכירה, תמריצים ומה לא. העבודה במכירות היא עבודה מלהיבה מאתגרת דינמית ויחד עם זאת מתישה, מאמתת ושוחקת. Q Mark מכירות הינו כלי מדידה המאפשר למנהל המכירות לקבל תמונה מדויקת של מערך המכירות, הלך הרוח בקרב אנשי המכירות, איכות התהליך, יישום אסטרטגיות מכירה, התאמת המוצרים לשוק ואיכות ניהול מערך המכירה. פרמטרי הערכה כוללים: שימור ופיתוח אנשי מכירות , התאמת מגוון המוצרים למכירות בפועל, איכות תהליך לימוד והכנת איש המכירות לפני יציאה לשטח, למידה והפקת לקחים, אסרטיביות והעזה בתהליך המכירה הלכה למעשה, פיתוח והגדלת המכירה, ניהול המכירות הלכה למעשה. ממצאי המדידה יציפו את הנקודות בהם הארגון צריך להתמקד על מנת לשפר את תוצאותיו ולעמוד ביעדיי המכירה. יזהה את החסמים במערך המכירה ויקבל כלים לשדרוג תהליכי העבודה במערך המכירה. מדידה מתמשכת באמצעות ה-Q Mark תאפשר לראות את התקדמות התהליך לאורך זמן ותזהה במהירות אלו פרמטרים השתפרו או הורעו לאורך התקופה. לאחר הצפת הבעיות ניתן למצוא את הפתרונות והדרכים לשיפור תוצאות בארגון באמצעות: בניית תכנית יעדים אישית מדידה לכל אחד מאנשי המכירה הכשרה וליווי מנהלים תכנית אימון לאנשי המכירות. גיוס איכותי של אנשי מכירות.