>
>
הערכת עובדים חרוצים

הערכת עובדים חרוצים

כתוב פתיח לתוכן

נגן וידאו

הערכת עובדים הינה כלי ניהולי המאפשר

לארגון לקבל תמונה על הלך הרוח של העובדים והמנהלים.

הערכת העובדים מאפשרת לזהות בזמן אמת את הפערים הקיימים

בין תפיסות העובדים לבין איך הארגון רואה את הדברים,

ומתוך כך לבנות את הפתרונות הרלוונטים.

הערכת עובדים שנעשית נכון תיתן לארגון הסתכלות

מזוויות שונות על התנהלותו היום יומית

ותציף את הנושאים עליהם צריך הארגון לתת את תשומת הלב שלו.

אם במישור האנושי אם בתהליכי העבודה ואם במשאבים שצריך להשקיע.

 

Q Mark הערכת עובדים הינו כלי מדידה

המאפשר לכל מנהל לקבל תמונה מדויקת של תפיסת העובד את עצמו בתוך הארגון,

בהשוואה לעובדים אחרים

ובהשוואה איך המנהל רואה את אותם הפרמטרים על כל אחד מהעובדים.

 

פרמטרי הערכה כוללים: יכולת חברתית תקשורתית, העזה ויצירתיות, יכולת למידה ושיפור, זכות והכרת תודה, לויאליות ארגונית ויושרה אישית, יכולת שיתוף פעולה והשגיות ועמידה ביעדים.

 

ממצאי המדידה יציפו את הנקודות בהם הארגון צריך להתמקד על מנת לשפר את תוצאותיו,

יזהה את אותם עובדים שהארגון רוצה להשקיע בהם

ואת הדרך לעשות זאת.

וכן את אותם עובדים שכרגע ייתכן ולא נכון לארגון להעסיק.

בנוסף ניתן יהיה לראות את הפער בין תפיסת העובד את עצמו לעומת איך הוא נתפס ע”י מנהליו.

 

מדידה מתמשכת באמצעות ה-Q Mark תאפשר לראות את התקדמות התהליך לאורך זמן ותזהה במהירות אלו פרמטרים השתפרו או הורעו לאורך התקופה.

 

לאחר הצפת הבעיות ניתן למצוא את הפתרונות והדרכים לשיפור המימד האנושי בארגון באמצעות:

בניית תכנית הצלחה אישית מדידה לכל אחד מהעובדים

הכשרת וליווי מנהלים

בניית תכנית פעולה לשיפור על פי הנושאים שיעלו.